La primera pel•lícula que s’acosta als maçons


Santiago Lapeira: “És la primera pel•lícula que s’acosta als maçons, que entra a las seves lògies, i en la que ells –els maçons- es fan visibles i s’expliquen a la pantalla”.
MAÇONS ELS FILLS DE LA VÍDUA
al cinema Alexandra de Barcelona, al Desembre de 2009

¿Com va sorgir la ideia de fer Maçons?

Bàsicament de la possibilitat d’accedir a explicar una història de primera mà. “Maçóns Els Fills de la Vídua” és la primera pel.lícula que s’acosta als maçons, que entra a las seves lògias, i en la que ells es fan visibles i s’expliquen a la pantalla.


¿El film va mès enllà del testimoni documental?

Si, a mi m’interesaba ficcionar el documental, superar la barrera del reportatge, i explicar un cami iniciàtic, que finalment es el que representa la maçoneria des.de els seus inicis. Per això tot i que el film recorre a l’esquema d’un documental a l’ús, está narrat, en part, com un film de ficció.

¿Va ser dificil que la Maçoneria l’obrís las portes?

La Maçoneria es una societat discreta, però no tan conspirativa com alguns llibres la dibuixan, i la proposta de la pel.lícula és molt curiosa, indagativa fins i tot, però a l´hora molt respectuosa amb la Francmaçoneria.

¿La pel•lícula parla només de la Maçoneria a Catalunya?

Parlem dels Maçons catalans, dels espanyols, però també dels francesos i dels italians. Hem rodat a Paris, a Roma, a Istanbul, i hem parlat amb maçons d’aquest països.

La protagonista de la pel•lícula és una dona.¿Accepten els maçons dones a la Maçoneria?

Si, la protagonista és una jove universitària que descobreix quan mor el seu pare, que aquest era maçó. Hi han organitzacions maçòniques que si que ho fan, -admetre dones al seu si- i d’altres, que continuen amb la tradició de reunir-se només homes. Però el sentiment general, entre el maçons que hi he parlat, es que no es pot progressar sense que algunes tradicions es modifiquen. Es una qüestió generacional, d’educació . La sensació general, és que no es pot construir una organització fraternal, sense tenir en conte al 51% de l’ Humanitat.

¿Existeixen las Lògies Secretes, com la que apareix a la pel•lícula?

Si.

¿Podria ser mes èxplicit?

No. Son secretes. I que si li puc assegurar es que la discreció de la Maçoneria és molt efectiva,. Ni jo mateix podria situar en el mapa el lloc on es troba, tot i que vàrem està rodant amb un equip reduït. Però això ja és un altre història. Potser en el making-off...(Fragment de l’entrevista realitzada per Graziella Acanti per a la revista Art2010)

MAÇONS ELS FILLS DE LA VÍDUA es una producció de Black Flag Cinema i Verne Films
dirigida per Santiago Lapeira i distribuïda a España en salas de cinema per Versus Films